Như thường lệ ngày toàn dân đưa trẻ em đến trường 5/9/2018 đến tập trung 3 cấp trường Mầm Non, Tiểu Học – Trung Học Cơ Sở Cụm 2 trên địa bàn xã Cốc Ly.